วัสดุชั้นระบายน้ำ - Drainage Board

  • Overview
  • Gallery

วัสดุชั้นระบายน้ำ - Drainage Board

ผลิตจากโพลิเอธิลีนความหนาแน่นสูงเป็นวัตถุดิบ โดยใช้กระบวนการฉีดขึ้นรูปด้วยแรงดันสูงเพื่อป้องกันการเกิดรอยหลุมรูปสามมิติ และความสูงรองรับบางส่วน เป็นที่นิยมใช้ในการทำหลังคาปกคลุมด้วยหญ้า, อุโมงค์ใต้ดิน, การซึมน้ำในอ่างเก็บน้ำ, สวนแนวตั้ง และพื้นที่อื่น ๆ

คุณสมบัติ

  • คัดกรองน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้รวดเร็วและดีเยี่ยม
  • ลดน้ำท่วมในเมือง
  • ลดการปนเปื้อนของน้ำโดยการกรองที่แหล่งกำเนิด
  • แข็งแรงสามารถรองรับแรงได้มากติดตั้งง่าย
  • การระบายน้ำในชั้นไต้ดินของถนน และข้างถนน