ถุงทรายกันดิน - Geobag

  • Overview
  • Gallery

ถุงทรายกันดิน - Geobag

Geotech Geobag ผลิตจากวัสดุ จีโอเท็กไทล์ชนิดไม่ถักทอ (Non Woven Geotextile) มีทั้งผลิตจากโพลีเยสเตอร์ (Polyester) และ โพลีพรอพเพอลีน (Polyproperlyne) ใช้ในการป้องกันทั่วไป

Geotech High Strenght Geobag ผลิตจากโพลีโพรพิลีนชนิดถักทอ ซึ่งทำจากเส้นด้ายโพลีโพรพิลีนความแข็งแรงสูง และโมเลกุลสูง มีคุณสมบัติทนต่อด่าง และกรด, ความต้านทานต่อการขัดถู, ความต้านทานการแตกตัว และความแข็งแรงสูง

การใช้งาน

Geotech Geobag สามารถนำมาใช้ในการป้องกันชายฝั่ง, การป้องกันริมน้ำแม่น้ำ, การริมถนน เป็นต้น โดยวิธีการรวมดิน, การเสริมแรง และการปกคลุมด้วยหญ้า