ตาข่ายคลุมดิน - Geocell

  • Overview
  • Gallery

ตาข่ายคลุมดิน - GEOCELL

เป็นแผงตาข่ายที่ทำจากวัสดุพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE ) ซึ่งออกแบบมาในรูปร่างแผงตาข่ายเป็นช่อง ๆ คล้ายรังผึ้ง

ตาข่ายคลุมดิน ( GEOCELL ) มีคุณสมบัติพิเศษในการใช้กับงาน ดังนี้


ป้องกันการพังทลายของชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำ
(Slope Erosion Detail)

วิธีการใช้งานในการป้องกันการพังทลายโดยการปูแผ่นตาข่ายรังผึ้งในบริเวณชายฝั่งทะเล และชาย

ตลิ่งน้ำ เมื่อปูเสร็จแล้วใช้วัสดุ เช่น หินกรวด, ดิน, ลูงรัง ใส่ลงในช่องรังผึ้งและตบอัดให้แน่นจะทำให้การกัดเซาะของน้ำลดลงและชะลอการไหลของน้ำตามทางลาดให้ซึมลง ทำให้การพังทลายของชายฝั่งหยุดลงได้ และสามารถปลูกหญ้าหรือพืชสวยงามให้ปกคลุมชายฝั่งหรือตลิ่งด้านบนซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันดินและชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มความสวยงามมีทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการที่ใช้วัสดุนี้


เสริมความแข็งแรงของชั้นดิน (Ground Stabilization)

การใช้ตาข่ายคลุมดินในการเสริมความแข็งแรงของชั้นดิน มักจะใช้ในพื้นดินบริเวณที่อ่อนมากและต้องการความแข็งแรงสูง การปูแผ่นตาข่ายรังผึ้งจะช่วยในการกระจายแรงกดบริเวณที่ยานพาหนะผ่านให้กระจายออกไป ทำให้พื้นดินบริเวณที่ใช้งานมีความเสถียรและไม่เกิดการยุบตัวเป็นจุด ๆ ทำให้พื้นที่ถนน, โกดัง, ลานเก็บสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงมีความทนทาน ไม่ยุบตัว


การทำกำแพงดินในบริเวณที่มีความชันสูง (Retaining Walls Detail)

การใช้ตาข่ายคลุมดินในบริเวณที่จำกัดและมีความลาดชันสูง เช่น ถนนริมคลอง ถนนริมเหว เป็นต้น แผ่นตาข่ายรังผึ้งจะเป็นวัสดุที่ดีที่สุดและทนทานที่สุดในการทำกำแพงดินที่มีความลาดชันสูงและมีความปลอดภัยสูง เพราะสามารถรับน้ำหนักและระบายน้ำที่ขังออกจากดินได้ดี ตลอดจนเป็นวัสดุที่มีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อสารเคมีในดิน และดีที่สุดในการทำกำแพงกันดิน

Specification

HDPE GEOCELL
1 Height (mm) 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250
2 Welding Distance(mm) 330-1000
3 Thickness(mm) 1.1, 1.2, 1.5-1.9
4 Seam Peel Strength(N/10cm) 800 - 2600
5 Expanded width of the patch(m) 2.44 - 4.9
6 Expanded height of the patch(m) 6.15
7 Color Black, Yellow, Green
8 Material HDPE