แผ่นพลาสติก HDPE

  • Overview
  • Gallery

แผ่นพลาสติก HDPE

แผ่นพลาสติก HDPE ของบริษัทเราเป็นชนิดเกรด AA (Premium Grade) ทำจากวัสดุเม็ดพลาสติกที่ผลิตขึ้นใหม่จากโรงงานปิโตรเคมี(Virgin resin material) ไม่ใช่ทำจากวัสดุรีไซเคิล (Recycle material) จึงทำให้มีคุณภาพสูงกว่า HDPE ทั่วไปในท้องตลาด ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

โดยที่บริษัทรับประกันความทนทานต่อแสง UV (UV resistance) ถึง 5 ปี โดยที่บริษัททั่วไปที่ขาย HDPE ราคาถูกไม่มีการรับประกันความทนทานต่อแสง UV และแผ่นพลาสติกของบริษัทเราจะมีความหนาเต็มตามมาตรฐานที่กำหนดตามสเป๊ค

การใช้งานของแผ่น HDPE

แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูงหรือ HDPE SHEET ของทางบริษัท วัลวิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนั้น ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานโลกซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยจะถูกนำไปใช้ในงานประเภทต่างๆ ดังนี้

1) ปูรองบ่อเก็บน้ำ (Reservoirs and Ponds) 

เพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันการสูญเสียน้ำ ซึ่งเกิดจากการรั่วซึมลงดินการใช้งานนั้นส่วนใหญ่ของแผ่นพลาสติกกันซึม (แผ่น HDPE) จะเป็นวัสดุรองพื้นในพื้นที่ที่ใช้กักเก็บของเหลว แผ่นพลาสติกกันซึมทำหน้าที่เป็นตัวกั้นและกักเก็บน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน น้ำฝนหรือลำธาร และแผ่นพลาสติกกันซึมนี้ยังป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากการรั่วซึมซึ่งช่วยอนุรักษ์น้ำได้หลายล้านแกลลอนต่อปี ใช้ได้ในงานต่างๆ เช่นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำอุตสาหกรรม ชุมชน และการประปา ฯลฯ

2) ปูคลุมปิดปากบ่อบำบัดน้ำเสีย หรือก๊าซชีวภาพ 

เพื่อช่วยลดปัญหาด้านมลภาวะและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากบ่อบัดน้ำเสียและบ่อเก็บมูลสัตว์ สามารถนำก๊าซที่เกิดขึ้นจากการคลุมปิดปากบ่อนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น นำก๊าซไปใช้ในการปั่นไฟ นำก๊าซไปเผาทำความร้อน (แผ่น HDPE มีความยืดหยุ่นดีมีความทนทานต่อแรงดันก๊าซและทนต่อแสง UV ได้เป็นอย่างดี)

3) ปูรองบ่อบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Pond Lining)

การปูแผ่น HDPE ในบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการรั่วซึมลงดินของน้ำเสียและสารเคมี การปูแผ่น HDPE จะมีประสิทธิภาพประหยัด และสามารถป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่าวิธีอื่น เช่น การปูดินเหนียว (Clay Lining) การเทคอนกรีตและง่ายต่อการควบคุมในการก่อสร้างเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ

4) ปูรองคลองชลประทาน 

เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำในการส่งน้ำตามลำคลองชลประทานต่างๆ การใช้แผ่น HDPE เป็นทางเลือกใหม่ในการรองพื้นคลองส่งน้ำแทนคอนกรีตหรือดินอัดแน่นสามารถลดการรั่วไหลของน้ำ โดยได้รับการยืนยันรับรองจากหน่วยงานของทางราชการแล้วและยังใช้ได้ดีในการซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวหรือถูกกัดกร่อน

5) ปูรองบ่อฝังกลบขยะ 

เพื่อป้องกันการรั่วซึมลงดินของน้ำเสียจากการฝังกลบขยะปัญหาสำคัญของการฝังกลบขยะคือการป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสียในพื้นที่ที่ใช้กักเก็บสิ่งที่นำมาฝังกลบ การใช้ HDPE SHEET ในการรองพื้นด้านล่างและด้านข้างบ่อที่ถมจะสามารถกักเก็บและป้องกันสารเคมีต่างๆ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของขยะและน้ำเสียที่ลงมาในบ่อฝังกลบ

6) ปูบ่อเลี้ยงการเกษตร 

เพื่อป้องกันและรักษาสภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม เช่นบ่อเก็บน้ำเพื่อใช้ในสวนผลไม้และการเกษตรต่างๆ ป้องกันน้ำซึมลงดินของบ่อกุ้งและบ่อปลา ป้องกันเชื้อโรคและสัตว์ชนิดอื่นเข้าไปในบ่อเลี้ยง บ่อเกลือเพื่อช่วยการระเหยของน้ำและทำให้เกลือสะอาด

การปูแผ่นและการเชื่อม

ในการปูแผ่น HDPE นั้น ทาง บริษัท วัลวิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปูมานานนับ 10 ปี ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมากมายมาอบรม และสนับสนุนทางเทคนิคตลอดเวลา เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ

ในการปูแผ่น HDPE จะมีการเชื่อมแผ่นโดยการใช้ความร้อนด้วยระบบตะเข็บคู่ (Hot Wedge Double Fusion Welding) ทำให้มีความแข็งแรงสูง นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโดยลวดเชื่อม (HDPE Extrusion Welding) ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยใช้ลวด HDPE เติมลงไปในการเชื่อม และวิธีแรกจะเป็นการเชื่อมโดยพื้นฐานส่วนใหญ่ การเชื่อมวิธีที่สองจะเป็นการเชื่อมตามมุมและการซ่อมเฉพาะบางจุดเท่านั้น

E-Polylock (วัสดุสำหรับการเชื่อมแผ่น HDPE กับคอนกรีต)

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
HDPE GEOMEMBRANE

แผ่นพลาสติกกึนซึม HDPE Sheet เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการปูรองพื้น เช่น ในการฝังกลบขยะ, บ่อบำบัดน้ำเสีย, เหมืองแร่ และในงานกักเก็บของเหลวต่างๆ โดยเฉพาะในงานที่ไม่ต้องการให้มีการรั่วซึม งานเก็บสารเคมีพิเศษหรืองานที่ต้องการป้องกันจากรังสีอุตราไวโอเลต

แผ่นโพลีเอททีลีนความหนาแน่นสูงสามารถทนทานต่อสภาพอากาศ รังสีอุตราไวโอเลตหรือรังสีอื่นๆ และสารเคมีทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในการเลือกใช้ เช่น ในการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ HDPE Sheet จะทนต่อแมลงที่มากัดเจาะ เชื้อราและสารเคมีต่างๆ ที่มักพบในดิน แผ่นพลาสติกกันซึมของเราไม่เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆ แผ่นโพลีเอททีลีนความหนาแน่นสูงไม่มีส่วนผสมของดินน้ำมัน ซึ่งทำให้เปลี่ยนรูปหรือหมดอายุเร็ว และไม่ทำให้เสียเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีปฏิกิริยากับรังสีอุลตราไวโอเลตหรือสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นการใช้แผ่นโพลีเอททีลีนความหนาแน่นสูงนี้ไม่จำเป็นต้องกลบฝังเพื่อป้องกันอันตรายอันใด